Български   English

Община Просочани

Община Просочани е разположена в западната част на префектура Драма, заобиколена от планините Меникио и Фалакро. Планината Меникио привлича доста любители на пешеходния туризъм, планинското колоездене, скалното катерене, наблюдението на птици, лова и къмпирането. Фалакро се издига величествено в центъра на префектурата и е сред най-високите планини в Гърция. Около 45% от планината са заети от ливади, 35% от гори, а 20% са чукари обрасли с храсти. Значимостта на запазеният растителен и животински свят е причина за включването на Фалакро в НАТУРА 2000. Планината е известна и като ски център.

Впечатляващ е каньонът в подножието на Фалакро, в покрайнините на селцето Петруса, където местните хора са съградили каменен театър – средище на разнообразни артистични прояви.


Забележителности

Благодарение на богатата околна среда и обилното количество вода от река Ангитис Просочани е обитавана от праисторическата епоха. Една от най-любопитните атракции в община Просочани е пещерата на р.Ангитис. Първите жители са живеели в пещерата. В нея са открити данни за живота им от вътрешната страна на първата зала на пещерата и района около нея. Керамика, бижута, кости и много други, са изложени в музея на Драма.

Първите 500 м. от подземният природен феномен са достъпни за посетители. Сред незабравимите гледки вътре са тези на причудливите и обагрени в различни цветове сталактити. Извън пещерата, избуялите край бреговете на р.Ангитис чинари и върби носят на посетителите прохлада и спокойствие.

Над пещерата има римска крепост, а в Кали Вриси е открит древен храм на бог Дионис - бога на виното. Църква от времето на ранните християнски години е намерена на 2 км южно от Просочани и на 2,5 км западно от малката църква на Свети Пантелеймон. Много от експонатите са изложени в музея на Драма.

Много от къщите на общината са стари и традиционни. Те са построени по време на двете световни войни или по време на турското владичество. Изработени са от камъни и дърво.

Общинските византийски църкви привличат вниманието на всеки посетител. Те са разположени в общинските селища наблизо до планината Меникио и река Ангити.

Има клубове за народни танци във всяко селище на община Просочани, където жителите учат традиционни танци. Техните танци се показват по време на празници и други поводи.

Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция

Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион
Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG
,
финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013,
договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"